விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  கொம்பு ஆர் தழை கை சிறு நாண் எறிவு இலம்*  வேட்டை கொண்டாட்டு- 
  அம்பு ஆர் களிறு வினவுவது ஐயர்*  புள் ஊரும் கள்வர்-
  தம் பாரகத்து என்றும் ஆடாதன தம்மில் கூடாதன* 
  வம்பு ஆர் வினாச் சொல்லவோ,*  எம்மை வைத்தது இவ் வான் புனத்தே? 

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

ஐயர் - இப்பெயரிவருடைய
கை - கையிலுள்ளது
கொம்பு ஆர் தழை - மரக்கிளையிற் பொருந்திய தழையாகும்;
சிறு நாண்  எறிவு இலம் - (இவர் கையில் வில் இல்லாமையால்) சிறிய நாணியை (கைவிரலில்) தெறித்து ஒலி செய்தலைக் கேட்டிலோம்;

விளக்க உரை

English Translation

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்