விளக்கப்படம்

 • மேலும் பார்க்க
 • பாசுரம்

  முனைத்த சீற்றம் விண் சுடப் போய்*  மூவுலகும் பிறவும்* 
  அனைத்தும் அஞ்ச ஆள் அரி ஆய்*  இருந்த அம்மானது இடம்* 
  கனைத்த தீயும் கல்லும் அல்லா*  வில் உடை வேடரும் ஆய்* 
  தினைத்தனையும் செல்ல ஒண்ணாச்*  சிங்கவேழ்குன்றமே.        

  காணொளி


 • மேலும் பார்க்க

பதவுரை

முனைத்த சீற்றம் - மிக்க கோபமானது
போய் - வளர்ந்து சென்று
விண் சுட - ஆகாயத்தைக் கொளுத்தவும்
மூ உலகும்பிறவும் - மூன்று லோகங்களும் மற்றுமுள்ளவைகளும்
அனைத்தும் - எல்லாம்

விளக்க உரை

English Translation

The rage of the man-lion reaching the sky, the three worlds and all else stood in fear. His abode is Singavel-Kundram where fire; rocks and bow wielding hunters make it impossible to reach the temple.

முன் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

பின் சந்தி ஆடியோ


....விரைவில்

குறிப்புகள்


....விரைவில்